Офіційно

Комітет з питань бюджету підбив підсумки роботи протягом десятої сесії

  Комітет з питань бюджету під час десятої сесії провів 13 засідань, на яких розглянуто 545 питань.

Станом на 05.07.2019 р. на розгляд до Комітету надійшли 35 законопроектів, за якими Комітет визначено головним, і 386 законопроектів для надання висновків щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, а також 71 проект постанов. У числі законопроектів, за якими Комітет визначено головним, 12 законопроектів – про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 22 законопроекти – про внесення змін до Бюджетного кодексу та один проект постанови з окремих питань.

У період сесії Комітетом розглянуто 6 законопроектів, за якими Комітет визначений головним, і підготовлено відповідні висновки для розгляду таких законопроектів Верховною Радою, у т.ч.:

2 проекти законів про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» №10003 і №10307;

2 законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу України №3240, 10231, з них у повторному другому читанні – законопроект за №3240;

1 проект закону про основні засади діяльності органів державного фінансового контролю №9086;

1 проект постанови про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №10195.

Відповідно до статті 61 Бюджетного кодексу та частини п’ятої статті 161 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» разом з відповідним проектом постанови Верховної Ради №10195. За результатами опрацювання звіту і поданих до нього документів з урахуванням висновків та інших матеріалів Рахункової палати у Комітеті підготовлено проект постанови Верховної Ради «Про звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома та надати відповідні доручення Уряду щодо поліпшення управління бюджетними коштами для врахування у процесі виконання бюджету у 2019 році та при формуванні проекту бюджету на 2020 рік. Цей проект постанови №10195-Д схвалено Комітетом та подано на розгляд Верховної Ради, а також Комітет направив Кабінету Міністрів доручення, передбачені у зазначеному проекті постанови, у вигляді рекомендацій Комітету.

Відповідно до вимог частини сьомої статті 33 Бюджетного кодексу та частини першої статті 152 Регламенту Верховної Ради Кабінет Міністрів не пізніше 1 червня 2019 року мав схвалити Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки та у триденний строк подати її (разом із фінансово-економічним обґрунтуванням) до Верховної Ради. При цьому, згідно з частинами п’ятою і шостою статті 152 Регламенту Верховної Ради Верховна Рада не пізніше 15 липня 2019 року мала розглянути питання щодо Бюджетної декларації та могла прийняти щодо неї відповідне рішення. У зв’язку з недотриманням встановлених строків, від Комітету 7 червня 2019 року направлено звернення до Кабінету Міністрів з проханням терміново подати до Верховної Ради Бюджетну декларацію на 2020-2022 роки з огляду на те, що подальше зволікання Урядом з поданням такого документу унеможливлює його розгляд Верховною Радою у встановлені регламентні строки. У відповідь за дорученням Уряду Міністерство фінансів поінформувало Комітет лише про подання на розгляд Кабінету Міністрів цієї Бюджетної декларації.

Комітет під час десятої сесії плідно співпрацював з Рахунковою палатою, використовуючи її матеріали при проведенні оцінки показників державного та місцевих бюджетів. Загалом від Комітету направлено відповідні звернення до Кабінету Міністрів, міністерств, інших державних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з усунення виявлених Рахунковою палатою недоліків і порушень (станом на 05.07.2019 р. – 51 лист).

Голова, члени Рахункової палати та її уповноважені представники брали участь у засіданнях Комітету і засіданнях його підкомітетів.

За результатами опрацювання звіту у Комітеті підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради проект постанови «Про звіт Рахункової палати за 2018 рік», в якому запропоновано звіт взяти до відома №10337, у якому надано рекомендації Рахунковій палаті щодо підвищення ефективності її діяльності. Зазначений звіт було заслухано 29 травня 2019 року на пленарному засіданні Верховної Ради, при цьому за інформацією Рахункової палати такий захід з часу її створення відбувся вдруге.

Комітет також на своєму засіданні 19 червня 2019 року розглянув висновки Рахункової палати про результати виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у першому кварталі разом з інформацією щодо виконання державного бюджету у 2019 році. Під час розгляду питання за участю Рахункової палати та Мінфіну було звернуто увагу на окремі недоліки при виконанні державного бюджету протягом звітного періоду, у зв’язку з чим Комітет направив Уряду рекомендації щодо врегулювання наявних проблем і усунення недоліків в процесі виконання бюджету.

Протягом роботи десятої сесії Комітетом здійснено експертизу 371 законопроекту щодо їх впливу на показники бюджетів та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, за наслідками чого надано відповідні висновки профільним комітетам Верховної Ради. До 20 законопроектів надано пропозиції з приведення їх у відповідність до бюджетного законодавства.

 

Детально із звітом Комітету за період роботи десятої сесії можна ознайомитися за посиланням http://budget.rada.gov.ua/fsview/75882.html.

 

 rada.gov.ua
 

Офіційно: